ERMATIC

j
e variabilní systém řešení poklopů pravoúhlého rastru, umožňující v maximální míře uspokojit veškeré požadavky zákazníka
na rozměr a požadovanou únosnost.
Vhodnou kombinací prvků ERMATIC a jejich individuálním dotvořením (např. aplikací zvedacího zařízení, nastavením výšky víka pro možnost jeho prodláždění, apod.) lze dodat poklop dle požadavku zákazníka.
Prvky ERMATIC jsou vyrobeny z tvárné litiny GGG50, dosedací plochy rámu a víka jsou přesně opracovány s přesností 2/10 mm, s přesným dosednutím víka k rámu
s mezivrstvou tuku.
Vzhledem ke kvalitě - únosnosti použité litiny je dosažena požadovaná únosnost poklopu při jeho nižší hmotnosti, nebo naopak lze řešit
i poklopy o větších rozměrech.
Rozměry vík jsou voleny tak, aby víko mělo plochu 0,75m2 a hmotnost byla max. 155 kg.
Víko může být volně uloženo v rámu nebo s rámem pevně sešroubováno.
Vyjímání vík se děje pomocí dodávaných zvedáků nebo pohodlných EM rukojetí.
Poklopy Ermatic jsou též k dodání s pomocným zvedacím zařízením - pérovými zvedáky ve všech zatěžovacích třídách.Katalogové listy ERMATIC

1/2/3-dílné poklopy Třída dle ČSN EN124
ER2R (k probetonování) B 125
ER2S (s protiskluzným povrchem) B 125
ER3R (k probetonování) C 250
ER3S (s protiskluzným povrchem) C 250
ER4R/ER5R (k probetonování) D 400
ER4S (s protiskluzným povrchem) D 400
Třídy E 600 a F 900 vám rádi zašleme na požádání
 
Řadové poklopy Třída dle ČSN EN124
ER2R (k probetonování) B 125
ER2S (s protiskluzným povrchem) B 125
ER3R (k probetonování) C 250
ER3S (s protiskluzným povrchem) C 250
ER4R/ER5R (k probetonování) D 400
ER4S/ER5S (s protiskluzným povrchem) D 400
Třídy E 600 a F 900 vám rádi zašleme na požádání
 
Plošné poklopy Třída dle ČSN EN124
ER2R (k probetonování) B 125
ER2S (s protiskluzným povrchem) B 125
ER3R (k probetonování) C 250
ER3S (s protiskluzným povrchem) C 250
ER5R (k probetonování) D 400
ER5S (s protiskluzným povrchem) D 400
Třídy E 600 a F 900 vám rádi zašleme na požádání
 

 
     
 
     
 
     
EM klíče   Plastová krytka
 


Vodotěsnost ERMATIC


1. Těsnost proti krátkodobě svrchu působící netlakové dešťové vodě (“tagwasserdicht“)
Jednodílné poklopy ERMATIC s víkem volně vloženým do rámu i s víkem s rámem sešroubovaným jsou vždy těsné proti krátkodobě svrchu působící působící netlakové vodě (“tagwasserdicht“).

Plošné poklopy ERMATIC s vyjímatelnými nosníky - traversami s víky volně vloženými do rámu a travers i s víky s rámem a traversami sešroubovanými nejsou zcela těsné proti krátkodobě svrchu působící netlakové dešťové vodě (“tagwasserdicht“). Vodotěsnost lze dosáhnout pouze dodatečnou instalací dalšího vnitřního záchytného víka se sběrnými odvodňovacími žlábky s odvodem vody (napojení na soustavu odvodnění - drenáž)

2. Těsnost proti svrchu poklopu působící tlakové vodě (záplavy]
Těsnost lze v zásadě docílit použitím vždy sešroubovaných vík s rámem a instalací dalšího vnitřního víka. Platí pro všechny konstrukční varianty poklopů (jednodílné, řadové, plošné].
Vyžadujte vždy individuální nabídku.

3. Těsnost proti zespodu působící tlakové vodě - proti zpětnému vzdutí
Jednodílné a řadové poklopy jsou těsné proti zpětnému vzdutí do 0,2 bar v provedení sešroubované víko s rámem + přídavná speciální těsnící hmota při dokonalém pevném ukotvení rámu k podkladní konstrukci.
Větší řadové poklopy a všechny plošné poklopy ERMATIC jsou těsné proti zpětnému vzdutí jen při dodatečné instalaci pevně přišroubovaného dalšího vnitřního víka
s odvodňovacími žlábky napojenými na odvodnění při dokonalém pevném ukotvení rámu k podkladní konstrukci.
Vyžadujte vždy individuální nabídku.

Zpět na hlavní stránku