Varianty provedení - definice pojmů

  Ventilace – odvětrání
Víko s větracím otvorem – např. pro poklop D=600mm větrací otvor 140 cm2.
Poklopy s odvětráním mohou být též těsné proti vodě – „tagwasserdicht“. K tomu je pod větracím otvorem osazeno ještě jedno vnitřní víko se záchytnou vanou, která zachytí pronikající povrchovou vodu, která je odvedena pomocí odvodňovacího potrubí na stavbou připravený odpad – odvodnění.
     
  Těsný proti vodě „tagwasserdicht“ – v horní rovině víka
Těsný proti netlakově krátkodobě působící povrchové vodě svrchu poklopu. Poklopy s definovanou těsností „tagwasserdicht“ nesmějí být trvale zatopeny vodou.
Povolené definované zatopení: max. 10 cm vodního sloupce po dobu max. 15 minut.
Nepatrný pronik kapek vody nelze vyloučit.
     
  Těsný proti vodě „tagwasserdicht“ – s odvodňovacími žlábky
Dešťová voda proniká horním víkem, je zachycena spodním vnitřním víkem a odvodňovacími žlábky, které vodu odvádějí pomocí odvodňovacího potrubí na stavbou připravený odpad – odvodnění, nebo drenáž.
     
  Těsný proti tlakové – záplavové vodě „Überflutungssicher“
Tlak vody svrchu na víko. Konstrukce a dimenzování podle zadávacích údajů – záplavová výška nebo tlak v mm vodního sloupce. Nezbytným předpokladem těsnosti poklopu je dokonalé ukotvení k šachtě a dokonalé utěsnění okolí – navazujících konstrukcí šachty.
     
  Těsný proti zpětnému vzdutí „Rückstausicher“
Tlak vody zespodu šachty na víko. Podle zadaných hodnot zpětného vzdutí je víko odpovídajícím způsobem dimenzováno, utěsněno a sešroubováno – ukotveno k rámu.
Dle velikosti poklopu a zpětného tlaku též s přišroubovaným vnitřním víkem. Proniklá povrchová voda odvedena odvodňovacími žlábky – napojení na odvodnění nebo drenáž.
U jednodílných poklopů může proti zpětnému vzdutí působit i horní víko. Rám poklopu nutno odpovídajícím způsobem kotvit k šachtě.
     
  Plynotěsný
Těsný proti proniku fekálního plynu pod atmosférickým tlakem. Těsnost proti proniku jiných plynů na základě zvláštního řešení – nutná individuální poptávka a nabídka.
     
  Zajištění rámu proti posunutí
Rám poklopu pevně osazen do předem stavbou osazeného spojovacího prvku.
Poklop je potom zajištěn proti vodorovnému posunu např. v místě brzdných drah apod.
     
  Ukotvení rámu poklopu
Rámy poklopu je nutné na stavbě pevně ukotvit k šachtě. K tomu se v rámu nacházejí vhodné kotevní otvory. Volba typu kotevní techniky a její dimenzování je věcí a odpovědností provádějící- montážní firmy. Výrobce může předložit v případě potřeby na vyžádání vhodné návrhy kotvení poklopu pro daný případ.
Poklopy k zabetonování můžeme též provařit s výztuží, pokud to materiál poklopu připouští.
     
    Uzavírání poklopu:
Rozlišuje se více způsobů uzavírání poklopu:
Z důvodů těsnosti – stlačení víka na těsnění (těsnost „tagwasserdicht“, proti zpětnému vzdutí, proti zatopení poklopu svrchu)
Z důvodů ochrany proti nežádoucímu otevření (krádež, poškození)
Z důvodů zajištění pevného spojení víka s rámem
     
  Sešroubování - Verschraubung
Víko přišroubováno pomocí šroubů, které jsou uchyceny do závitu v rámu. Sešroubování se provádí především k dosažení požadovaného tlaku zajišťujícího těsnost. Též z důvodů ochrany lze aplikovat různé typy hlav šroubů (SK, VK, Inbus, apod.)
     
  Zástrčkový uzávěr – Riegelverschluss
Nejedná se o silové uzavření.Tato forma uzávěru slouží především k ochraně před nežádoucím otevřením poklopu – krádeží, poškozením. Poklop je též chráněn využitím speciálních hlav zástrčkového šroubu (SK, VK, Inbus)
     
  Obrtlíkový uzávěr – Schraubvorreiber
Silové uzavření pomocí péra a svorníku se závitem. Působí jako zástrčka, ale musí být vyšponován. Možnost hlavy SK, VK, Inbus.
     
  Bezpečnostní zámek – Sicherheitsprofilzylinder
     
  Centrální uzávěr pro nouzové východy
K otevírání zespodu poklopu. Pevné silové uzavření.
     
  Vyklápěcí víko s panty
K lehkému otevření slouží víko s panty bez pomoci pérových zvedáků. Se západkou proti zaklapnutí otevřením víka pod úhlem 105 stupňů nebo uplatněním konstruované západky.
     
  Víko s panty a pomocným zvedacím zařízením
Pomocné pérové plynové zvedáky a víko s panty umožňují pohodlné otevření víka poklopu.
S pojistkou proti zaklapnutí – západkou.
     
  Poklop s hydraulickým otevíráním
Víko s panty. Otevření víka pomocí hydraulického zařízení. Otevření a zavření víka pomocí hydraulického válce, který je obsluhován elektrickým hydraulickým zařízením, či ruční nebo nožní pumpou. Zvláště vhodné pro velké poklopy vysokých zatěžovacích tříd (řístavy, letiště, apod.) a pro nouzové východy.
     
  Tepelná izolace
Na spodní straně víka aplikována kašírovaná tepelná izolace
     
  Protipožární izolace
Poklop s protipožární úpravou F30, F60, F90. Dle požadavku jednostranný nebo oboustranný.
Použitelnost v ČR nutno předem individuálně konzultovat, použitelnost v českém prostředí možná až po vydání kladného stanoviska českého soudního znalce.

Zpět na hlavní stránku