SILNIČNÍ POKLOPY SAMONIVELAČNÍ – GAV SELFLEVEL

Starý princip:   Princip SELFLEVEL:
poklop leží přímo na šachtě   poklop součástí vozovky
 

SELFLEVEL
…inteligentní poklop
…evropský produkt
…výhradní distributor firma EJ Deutschland
…EJ Deutschland – váš odborný specialista v oblasti šachtových poklopů


SELFLEVEL
je označení pro mezinárodně používaný systém šachtových poklopů, které se při správném osazení stávají nedílnou součástí vrchních konstrukčních vrstev vozovky. U poklopů SELFLEVEL je díky použití tvárné litiny z kuličkového grafitu GGG50 dosaženo vysoké odolnosti proti rozlomení. Jedinečných výhod je dosaženo na základě zvláštních konstrukčních detailů.

Samonivelační
Poklopy jsou zaválcovány do vrchní živičné vrstvy vozovky. Vozovka je i v oblasti pokopu zcela rovná a přejezd přes poklop je bez rázů.

Rovnoměrné plné utěsnění živicí v oblasti šachty
Zaválcováním poklopu při hutnění živičných vrstev je zaručeno , že okolo šachty jsou živičné vrstvy plně hutné jako v oblasti mimo poklopy.

Sedání poklopu nezávisle na konstrukci šachty
Rám poklopu nesedí na konusu šachty, je součástí živičných vrstev a shodně s nimi se dotvaruje (poklop nevyčnívá přes úroveň vozovky).

Ochrana šachty v důsledku příznivějšího přenosu dopravního zatížení
Rozšířená vrchní část rámu poklopu zaručuje příznivější přenos zatížení přes větší roznášecí plochu, tzn. vlastní konstrukci šachty se přenáší významně nižší zatížení

Žádné spáry a trhliny mezi poklopem a vozovkou
Pravoúhlý příčný řez rámu zamezuje vzniku trhlin mezi poklopem a vozovkou , které by se mohly vlivem vlhkosti a mrazu zvětšovat.Trvale je tak zamezeno pronikání znečištěné vody do podkladních vrstev vozovky. Toto je významné především v oblastech ochranných pásem vodních zdrojů.Odpadá tak i dodatečná zalivka spár.

Rozšířený obvod rámu zamezuje vzniku nárazu sněhových pluhů a tím poškození vozovky.
Speciální konstrukce okraje rámu umožňuje pevné spojení kovové části poklopu a živičných vrstev, bez možnosti vzniku trhlin vlivem teplotních změn.

Výškově nastavitelný
Vzhledem k plovoucímu uložení poklopu v živičných vrstvách je možné celý poklop dodatečně výškově zvednout. Toto je umožněno speciálním konickým tvarem svislé části rámu.

Použitelnost především v oblastech s vysokým dynamickým namáháním
Poklopy SELFLEVEL můžeme použít především v místech s extrémním dynamickým zatížením, tj. především v oblasti křižovatek, zatáček, stoupání, klesání, rychlostních komunikacích .
Osazení těchto poklopů se provádí zároveň při strojním pokládání živičných vrstev a není časově náročné. Při osazování nutno dodržet následující návody k osazení .

Vlastnosti Selflevelu:
Samonivelační
Jednoduché osazení
V jedné rovině s vozovkou
Přejezd poklopu bez klapání
Žádné spáry a nerovnosti v přechodu mezi poklopem a vozovkou
Výškově kdykoliv nastavitelný

SOLOSELFLEVEL M5.S60


Při otevření víka pod úhlem 90 stupňů lze víko z rámu volně vyjmout

Šachtový poklop třída D400 nebo F900 dle EN 124, pro světlost šachty 600mm.
Typ Selflevel, víko i rám z tvárné litiny GGG50, s obvodovým těsněním, s kloubovým závěsem.
Poklop k zaválcování do živičných vrstev vozovky, samonivelační, výškově nastavitelný, s žb adapteringem GAV

Varianty:
Poklop s odvětráním
Víko s uzávěrem – obrtlíkem
Rám s jednoduchou úpravou pro uchycení EJ stoupacích zařízení
Víko jako odvodňovací rošt
Možnost dodání ve vodotěsné úpravě

Objednací číslo Víko s uzávěrem S odvětráním Třída zatížení Váha víka kg Váha celkem kg
M5.S60 ne ne D400 57 104
M5.S60.V ne ano D400 55 102
M5.S60.OTC ano ne D400 57 104
M5.S60.V.OTC ano ano D400 55 102
M9.S60 ne ne F900 65 152
M9.S60.V ne ano F900 63 150
M9.S60.OTC ano ne F900 65 152
M9.S60.V.OTC ano ano F900 63 150


LSPBSSELFLEVEL M5.S80

 

Šachtový poklop třída D400 nebo F900 dle EN 124, pro světlost šachty 800mm.
Typ Selflevel, víko i rám z tvárné litiny GGG50, s obvodovým těsněním, s rýhovaným povrchem víka.
Poklop k zaválcování do živičných vrstev vozovky, samonivelační, výškově nastavitelný, s žb adapteringem GAV

Varianty:
Poklop s odvětráním
Víko s OTC uzávěrem – obrtlíkem
Rám s jednoduchou úpravou pro uchycení GAV stoupacích zařízení
S pomocným otevíracím zařízením – kloubovým závěsem a pérovým zvedákem, s bezpečnostní západkou

Objednací číslo
adapteringu

Víko s uzávěrem Vodotěsný S odvětráním Třída zatížení dle EN124 Váha víka kg Váha celkem kg
M5.S80 ne ne ne D400 75 142
M5.S80.V ne ne ano D400 73 140
M5.S80.54 3xVK17 ne ne D400 76 143
M5.S80.54.V 3xVK17 ne ano D400 74 141
M5.S80.55 3xSK19 ano ne D400 76 143
M5.S80.53.V 3xSK19 ne ne D400 74 141
LM5.S80.54x 2xVK17 ano ne D400 76 143
LM5.S80.54.Vx 2xVK17 ne ano D400 76 143
M9.S80 ne ne ne F900    
M9.S80.V ne ne ano F900    
M9.S80.54 3xVK17 ne ne F900    
M9.S80.54.V 3xVK17 ne ano F900    
M9.S80.55 3xSK19 ano ne F900    
M9.S80.53.V 3xSK19 ne ne F900    
LM9.S80.54x 2xVK17 ano ne F900    
LM9.S80.54.Vx 2xVK17 ne ano F900    

Ozn.x : poklopy s pomocným zvedacím zařízením


Zpět na hlavní stránku