Šachtové poklopy pro interiéry a venkovní plochy v uzavřených areálech
k probetonování - prodláždění a jinéStránky výrobce: www.hago.at


Základní informace:

Základní nabídka:
Základní nabídka zahrnuje dodávku šachtových poklopů k probetonování - prodláždění vyrobených z oceli žárově pozinkované, z profilu
z hliníkové slitiny, z korozivzdorné oceli (1.4301 nebo 1.4571).

Víko s výztužnou sítí.

Mezi rámem a víkem odolné těsnění - víko s rámem vícenásobně sešroubované - poklop pachotěsný a vodotěsný.

Poklopy jsou lehce otevíratelné pomocí speciálního otevíracího systému zlatým HAGO klíčem.

Poklopy speciálně řešené:
Poklopy hliníkové s osazovací výškou rámu 50mm
Poklopy hliníkové s vylehčující vícevrstvou vylehčovací deskou víka
BV-Flach - poklop o hloubce vany víka 2,7cm pouze pro občasné pochozí plochy
BVS 250, BVS 400 - poklop zesílený
BVHS 250, BVHS 400: poklop pro pojezd nákladních vozidel a manipulační techniky
Poklopy s pomocným otevíracím zařízením - zvedákem
Poklopy s centrálním uzávěrem BV-GDZ
Poklopy BVH maxi - pro zadláždění betonovou zámkovou dlažbou
Poklopy s víkem celoplechovým z rýhovaného plechu ocel, hliník, nerez
Poklopy pro zakrytí studny
Poklopy izolační s vloženou tepelně izolační deskou PU
Poklopy s protipožární úpravou z hliníku (BVA-F90), nerez oceli (BVE-F90), oceli žárově pozinkované (BV-F90)
Poklopy vícedílné
Poklopy řadové

   

Dodací lhůty:

Standardní rozměry u výrobce skladem - k rychlému dodání, atypické rozměry se vyrábějí na zakázku, dodací lhůta ca. 6-8 týdnů.
Při požadavku na atypický rozměr si vyžádejte předem individuální konzultaci ohledně proveditelnosti.


Upozornění:

1. Všechny námi dodávané HAGODECK poklopy jsou pouze shora otevíratelné a uzavíratelné (víko s rámem sešroubované) určené k osazení ve vodorovné poloze víkem nahoru a nemohou sloužit jako nouzový východ.

2. Na základě konstrukčního principu jsou šachtové poklopy určeny pro interiéry budov (poklopy z hliníkové slitiny), poklopy z oceli žárově pozinkované a oceli nerezové lze výjimečně též použít ve vnějších prostorách v uzavřených areálech (ne veřejných dopravních plochách).

3. Typy poklopů s EPDM těsněním, kde víko je s rámem po celém obvodu prošroubované, jsou těsné proti krátkodobě působící vodě svrchu poklopu (dešťová voda) a pachotěsné. Při požadavku na těsnost proti zpětnému vzdutí a plynotěsnost vyžádejte naší individuální nabídku. Poklopy s protipožární úpravou (BVE-F90, BVA-F90), s pomocnými zvedáky (GD), centrálním uzávěrem (GDZ) a řadové (RA) nelze na základě jejich konstrukčního principu považovat za absolutně vodotěsné (nepatrný pronik kapek nelze zcela vyloučit) a pachotěsné.

4. V případě požadavku na zatížitelnost poklopu jinou než pěším provozem či pomalým přejezdem osobními automobily si vyžádejte naší zvláštní radu - posouzení. K tomu zašlete přesnou specifikaci předpokládaného zatížení na poklop.


Únosnost poklopů - zatížení:

Šachtové poklopy HAGODECK jsou především určeny do interiérů, považují se za součást - příslušenství podlah. Pro tyto produkty neexistuje zvláštní - samostatná norma.
Únosnost poklopů HAGODECK se zkouší podle normy EN 124, která člení poklopy dle únosnosti do tříd A15, B125, C250, D400. Číselná hodnota u jednotlivých zátěžových tříd značí dosaženou zkušební sílu v kN v okamžiku deformace poklopu.
V žádném případě neznamená tato hodnota v kN únosnost poklopu, znamená pouze zařazení do příslušné třídy, která určuje odolnost poklopu určitému zatížení z dopravy: tř. A15 zahrnuje poklopy pouze pro pěší provoz - pochozí, tř. B125 zahrnuje poklopy vhodné k pomalému pojezdu osobními vozidly např. v podzemních nebo patrových garážích, tř.C250 a D400 zahrnuje poklopy vhodné pro pojezd nákladních vozidel a manipulační techniky: vysokozdvižných vozíků s koly s pneu z plné gumy, paletových a jiných manipulačních vozíků s koly gumovými nebo s koly z tvrdého plastu. Vhodný typ poklopu lze potom individuálně doporučit na základě předem zaslaných zadávacích údajů: rozměr šachty, skladba podlahy, použitá manipulační technika: přesný popis - typové označení (technický list).
Deklarovaná zatěžovací třída je u typů poklopů s víkem k prodláždění dosažena při vybetonování víka na celou jeho výšku výplní s pevností odpovídající min. tř. C35/45 dle ČSN EN 206. U poklopů s víkem celokovovým je požadované únosnosti dosaženo individuálním dimenzováním rámu i víka na požadovaný rozměr.


Pokyny pro výběr:

Rozměr poklopu volte podle čistého - světlého rozměru šachty - otvoru, nejlépe ze standardních rozměrů (krátká dodací lhůta), nebo lze vyrobit rozměr dle zadání (delší dodací lhůta).
Přes váš rozměr otvoru - šachty může být osazen poklop o větších rozměrech, nikoliv menší.
Poklop čtyřhranný - čtvercový je možné osadit i přes otvor kruhový.
Poklopy HAGODECK jsou určeny především do interiéru (poklopy z hliníku např. BVA, CCA, CLA - s vylehčující deskou), nebo i pro venkovní plochy v uzavřených areálech - dvorech, nádvořích, nikoliv ve veřejných dopravních plochách (poklopy z oceli žárově pozinkované (např. BV, BVH-maxi), nebo z korozivzdorné („nerez“) oceli - např. BVE, BVEH-maxi.
Pro poklopy zřídka otevírané postačí základní verze provedení: víko s rámem sešroubované např. BVA, BV, BVE). K manipulaci s víkem lze využít pomocný transportní mechanismus HAGOLIFTER.
Pro poklopy s častým otevíráním víka je vhodné volit poklopy s pomocnými zvedáky (označení poklopu dodatečnou značkou …-GD).
Pro vyšší komfort a dosažení minimální zvedací síly (cca 5-10 kg) lze volit poklopy s vylehčovací hliníkovou deskou typ CLA (víko s rámem sešroubované, nebo CCA s panty a západkou, nebo CCA-GD s panty, západkou a pomocnými zvedáky).
Pro venkovní prostory se zámkovou dlažbou lze volit poklop s hlubokou vanou typ BVH-maxi - pozink, nebo BVEH-maxi - nerez ocel.
Pro vnitřní prostory s provozem manipulační techniky se doporučuje vždy volit poklop s hlubokou vanou typ BVH-maxi - pozink nebo BVEH-maxi nerez ocel (případně zesílené verze tohoto typu až do zatížitelnosti odpovídající tř. D400).
Pro nízkou tloušťku podlahových vrstev lze volit druhy poklopů s nízkou (cca 50 mm) výškou rámu (BVA-slim hliník, BV-flach pozink, BVE-flach nerez, CLA-SL slim hliník + vylehčující deska).
Pro danou polohu poklopu je třeba druh materiálu zvolit podle konkrétních podmínek - stupně agresivity daného prostředí: v neagresivním suchém prostředí (interiér) lze použít libovolný materiál, v trvale vlhkém - mokrém prostředí (potravinářský průmysl, kuchyně, apod.) se volí materiály z nerez oceli 1.4301 a 1.4571, v prostorách garáží s možností působení chloridů nutno počítat v průběhu s možností vzniku koroze jak u hliníku i pozinkované oceli – rozsah a agresivita záleží na konkrétních podmínkách umístění poklopu.
Velmi časté je uplatnění poklopů HAGODECK typu BVE, BVEH-maxi, BVE-GD s pomocnými zvedáky u venkovních i vnitřních bazénů. Výrobce dodává tyto typy v kvalitě nerez oceli 1.4301 nebo 1.4571. Volbu druhu nerez oceli konzultujte se svým bazénovým specialistou.
Volba druhu nerez oceli se provádí podle polohy bazénu - poklopu (vnitřní, vnější) a druhu a rozsahu přímého působení agresivních látek (bazénové vody) na poklop.
V zásadě lze informativně doporučit pro vnitřní bazény a slanou - či jinak agresivní vodu nerez ocel 1.4571, pro venkovní bazény a sladkou - neagresivní vodu lze použít i nerez ocel 1.4301. (Z nerez oceli 1.4301 lze dodat i pomocné zvedáky u poklopů typu GD).
Pro plochy bez přímého působení upravené bazénové vody vně i uvnitř lze ev. po zvážení konkrétní situace (nutná konzultace předem) použít i poklopy z hliníku.


Pokyny pro montáž:

Pro montáž každého dodaného poklopu obdržíte podrobný návod na jeho osazení.
Poklopy se osazují především dodatečně do vynechané kapsy v podkladní konstrukci (strop, podlahová deska, šachta).
Doporučený vnější rozměr kapsy = vnější rozměr rámu + cca 100mm kapsa po celém vnějším obvodu rámu.
Doporučená hloubka kapsy: výška rámu poklopu + cca 20 mm.
Kapsa i víko se vyplňuje vhodnou vysokopevnostní hmotou na bázi cementu odolnou dynamickému zatížení, nesmrštivou - s rozpínavým účinkem, vodotěsnou, odolnou chloridům a ropným látkám (min. pevnost odp. betonu C35/45).

       

Pokyny pro provozování a údržbu:

Návod na provozování a údržbu je součástí dodávky poklopu.
Součástí dodávky každého poklopu je sada obslužných klíčů.
Pro zajištění bezvadné funkčnosti a těsnosti poklopů je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat stav poklopu: neporušenost těsnění, funkčnost svěracích šroubů, funkčnost pomocných zvedáků (pravidelné časté otevírání víka prodlužuje životnost zvedáků - ty však v průběhu času postupně ztrácejí svojí zvedací schopnost a je nutné
v průběhu času počítat s jejich případnou výměnou).
Náhradní - opotřebitelné díly: těsnění, svěrací šrouby, krytky, pomocné zvedáky, obslužné klíče jsou trvale v nabídce naší firmy.

   

Přehled výrobního programu:

1. Poklopy k probetonování - prodláždění, výška rámu 75mm (76,5mm), s těsněním, víko s rámem sešroubované.
Zkušební síla 125kN.
  Typ BV Stahl
Víko i rám z žárově pozinkované oceli, výška rámu 75mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BV-F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     
  Typ BVA Alu
Víko i rám z hliníkové slitiny, výška rámu 76,5mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem prošroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN
.
Pouze do interiéru.

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BVA-F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     
  Typ BVE Edelstahl
Víko i rám z nerez oceli (standard 1.4301 nebo atyp. výroba 1.4571), výška rámu 75mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem prošroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BVE-F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
 
1a. Poklop k probetonování - prodláždění, bez těsnění, výška rámu 75mm, víko volně v rámu. Zkušební síla 125kN.
  Typ B Stahl
Víko i rám z žárově pozinkované oceli, výška rámu 75mm.
K probetonování - prodláždění, bez těsnění.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení
 
2. Poklopy k probetonování - prodláždění, s nízkou výškou rámu 50mm, s těsněním, víko s rámem sešroubované.
Zkušební síla 15kN - pochozí.
  Typ BVA-SL slim Alu
Víko i rám z hliníkové slitiny.
S nízkou osazovací výškou rámu (50 mm).
K probetonování víka, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem prošroubované.
Volná výška 14mm.
Pochozí.
Pouze do interiéru.

katalogový list ke stažení
     
  Typ BV-Flach Stahl
Typ BVE-Flach Edelstahl
Víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
S nízkou osazovací výškou rámu (50 mm)
K probetonování víka, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem prošroubované.
Hloubka víka - vany 27mm.
Pochozí.

katalogový list ke stažení
 
3. Poklopy k probetonování - prodláždění, výška rámu 75mm (76,5mm), víko s rámem prošroubované, s protipožární úpravou (těsnění, vyjímatelná deska). Zkušební síla 125kN, do interiéru.


  Typ BV-F90 Stahl
Provedení žárově pozinkovaná ocel.
katalogový list ke stažení

Typ BVE-F90 Edelstahl

Provedení ocel nerezová 1.4301.
katalogový list ke stažení

Typ BVA-F90 Alu
Provedení hliníková slitina.
katalogový list ke stažení

Typ BV(E) - RA F90
Poklopy z oceli žárově pozinkované nebo nerez oceli 1.4301 k probetonování, řadové vícedílné
s vyjímatelnými nosníky - příčníky, s vyjímatelnými protipožárními deskami, s protipožárním těsněním
katalogový list ke stažení

Typ BV(E) - GD F90
Poklopy z oceli žárově pozinkované nebo nerez oceli 1.4301 k probetonování, jednodílné, s vyjímatelnou protipožární deskou, s protipožárním těsněním, s pomocnými zvedáky.
příčný řez + foto ke stažení

Typ BV(E)H maxi F90
Poklopy z oceli žárově pozinkované nebo nerez oceli 1.4301 s hlubokou vanou, k probetonování,
s vyjímatelnou protipožární deskou, s protipožárním těsněním.
katalogový list ke stažení

Na základě vaší konkrétní písemné poptávky s uvedením základních technických požadavků na poklopy vám rádi předložíme naší konkrétní nabídku.
Naše doporučení předem konzultujeme se soudním znalcem v oboru požární bezpečnosti staveb.
 
4. Poklopy k probetonování zesílené, hloubka víka 52mm. Zkušební síla 250kN (400kN).
  Typ BVS-250 Stahl
Typ BVES-250 Edelstahl
Poklopy z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
Zesílené víko z žárově pozinkované oceli, výška rámu 75mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 250kN.

katalogový list ke stažení
     
  Typ BVS-400 Stahl
Typ BVES-400 Edelstahl
Poklopy z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
Zesílené víko i rám z žárově pozinkované oceli, výška rámu 180 (220)mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 400kN.

katalogový list ke stažení
 
5. Poklopy k probetonování - prodláždění, s pomocnými zvedáky. Zkušební síla 125kN.


  Typ BV-GD automatic Stahl
Typ BVE-GD automatic Edelstahl
Víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli (standard 1.4301 nebo atyp. výroba 1.4571), výška rámu 75mm.
S panty a pomocnými zvedáky, se zarážkou.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BV(E)-GD-F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     


  Typ BV-GDZ automatic Stahl
Typ BVE-GDZ automatic Edelstahl
Víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301, výška rámu 75mm.
S panty, s pomocnými zvedáky a centrálním uzávěrem, se zarážkou.
K probetonování - prodláždění, s těsněním.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení
 
6. Poklopy k probetonování - prodláždění (i zámkovou dlažbou), s hlubokým víkem 102mm. Zkušební síla 125kN.
  Typ BVH maxi Stahl
Typ BVEH maxi Edelstahl
Prohloubené víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301, výška rámu 125mm.
K probetonování + prodláždění zámkovou dlažbou, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko
s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BV(E)H maxi-F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     
  Typ BVH-GD maxi Stahl
Typ BVEH-GD maxi Edelstahl
Prohloubené víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
S panty a pomocnými pérovými zvedáky, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení
 
7. Poklopy k probetonování s hlubokým víkem, s panty, s pomocnými zvedáky, pro vysoké zatížení. Zkušební síla 250kN, 400kN.


  Typ BVHS-GD maxi 250kN nebo400kN Stahl
Typ BVEHS-GD maxi 250kN nebo 400kN Edelstahl
Prohloubené víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.

 
 
8. Poklopy k probetonování - prodláždění (i zámkovou dlažbou), s hlubokým víkem, víko s rámem sešroubované, pro vysoké zatížení, pojezd manipulační technikou. Zkušební síla 250kN, 400kN.


BVHS-250 BVHS-400
  Typ BVHS-250 Stahl
Typ BVEHS-250 Edelstahl
Typ BVHS-400 Stahl
Typ BVEHS-400 Edelstahl

Zesílené prohloubené víko a rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301 (u poklopu BVHS 400 zvýšený i rám).
Výška rámu - typ 250: 125mm, typ 400: 230 (270mm).
K probetonování + prodláždění zámkovou dlažbou, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: BV(E)HS-250 Stahl: 250kN, BV(E)HS-400 Stahl: 400kN
Vhodné pro vysoké zatížení a pojezd manipulační technikou.

katalogový list BVHS-250 Stahl ke stažení
katalogový list BVHS-400 Stahl ke stažení
 
9. Poklopy s celokovovým protiskluzovým víkem, víko s rámem sešroubované. Zkušební síla 15kN - pochozí.
  Typ RV Stahl
Typ RVE Stahl
Rám i celokovové víko s protiskluzovým povrchem z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
S těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zatížení: pro pěší provoz, zatěžovací síla 15kN

katalogový list RV Stahl ke stažení
katalogový list RVE Stahl ke stažení

Poznámka: varianta poklop řadový, vícedílné víko, výjimatelné příčníky (RV(E)-RA) viz níže.
Na základě individuálního statického návrhu lze vyrobit poklopy RV(E) zesílené - zatížení odpovídá třídám B125, C250, D400.
     
  Typ RVA Alu
Rám i celokovové víko s protiskluzovým povrchem z hliníku.
S těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zatížení: pro pěší provoz, zatěžovací síla 15kN.
Pouze do interiéru.

katalogový list ke stažení
     
  Typ RG Stahl
Jednoduchý poklop z žárově pozinkované oceli, bez těsnění, pochozí.

katalogový list ke stažení
 
10. Poklop pro studny.
  Typ BR-D Stahl
Poklop z žárově pozinkované oceli s odvětráním a panty.
Vhodné jako kryt studny, zásobníků vody.

katalogový list ke stažení
 
11. Poklopy se zateplením.
  Typ BV Thermo
Víko i rám z žárově pozinkované oceli, výška rámu 75mm.
S volně vloženou vyjímatelnou tepelně izolační deskou z PU.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení
 
  Typ RV(E) Thermo
Rám i celokovové víko s protiskluzovým povrchem z žárově pozinkované oceli (eventuelně z nerez oceli 1.4301).
S volně vloženou vyjímatelnou tepelně izolační deskou z PU.
Zatížení: pro pěší provoz, zatěžovací síla 15kN
 
12. Poklopy vícedílné - řadové.
  Typ BV-RA Stahl
Typ BVE-RA Stahl
Řadový poklop z žárově pozinkované nebo nerez oceli s vyjímatelnými nosníky
a vícedílným víkem
K probetonování - prodláždění, s těsněním, díly víka s rámem a vyjímatelnými nosníky sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BV(E)-RA F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     
  Typ BVA-RA Alu
Řadový poklop z hliníku s vyjímatelnými nosníky a vícedílným víkem, výška rámu 76,5mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, víko s rámem a vyjímatelnými nosníky sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BVA-RA F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     
  Typ RV(E)-RA
Vícedílné poklopy s vyjímatelnou přepážkou.
Rám i celokovové víko s protiskluzovým povrchem z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
S těsněním, díly víka sešroubované s rámem a přepážkami.
 
13. Poklopy z hliníkové slitiny s odlehčeným víkem - voštinovou deskou bez nutnosti probetonování, s těsněním. Rám výšky 76,5mm (50mm). Zkušební síla 15kN - pochozí, pouze do interiéru.
  NOVINKA:
Typ CLA light Alu
Rám i obvod víka z hliníkové slitiny, výška rámu 76,5mm.
Víko vyplněno velmi lehkým materiálem - voštinovou deskou.
K přímému prodláždění bez nutnosti provádění betonové výplně - volná výška 24mm.
S těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: A 15kN - pochozí - pro pěší provoz.

katalogový list ke stažení
výhody poklopu Composite ke stažení
     
  NOVINKA:
Typ CLA-SL slim light Alu
Rám i obvod víka z hliníkové slitiny, výška rámu 50mm.
Víko vyplněno velmi lehkým materiálem - voštinovou deskou.
K přímému prodláždění bez nutnosti provádění betonové výplně - volná výška 14mm.
S těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: A 15kN - pochozí - pro pěší provoz.

katalogový list ke stažení
výhody poklopu Composite ke stažení
     
  NOVINKA:
Typ CCA comfort Alu
S panty usnadňujícími zvedání - manipulaci s víkem, se zarážkou víka.
Rám i obvod víka z hliníkové slitiny, výška rámu 76,5mm.
Víko vyplněno velmi lehkým materiálem - voštinovou deskou.
K přímému prodláždění bez nutnosti provádění betonové výplně - volná výška 24mm.
S těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: A 15kN - pochozí - pro pěší provoz.

katalogový list ke stažení
výhody poklopu Composite ke stažení
 
Na přání možno dodat s madlem na otevírání (odpadá sešroubování víka s rámem)
     
  NOVINKA:
Typ CCA-GD comfort Alu
S panty a pomocnými zvedáky usnadňujícími zvedání - manipulaci s víkem.
Rám i obvod víka z hliníkové slitiny, výška rámu 76,5mm.
Víko vyplněno velmi lehkým materiálem - voštinovou deskou.
K přímému prodláždění bez nutnosti provádění betonové výplně - volná výška 24mm.
S těsněním, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: A 15kN - pochozí - pro pěší provoz.


katalogový list ke stažení
výhody poklopu Composite ke stažení
     
  NOVINKA:
Typ CLA-RA (nebo CLA-RA Slim) light Alu
vícedílné poklopy s vyjímatelnými přepážkami
Rám i obvod víka z hliníku, výška rámu 76,5mm (Slim 50mm).
Víko vyplněno velmi lehkým materiálem - voštinovou deskou.
K přímému prodláždění bez nutnosti provádění betonové výplně - volná výška 24mm (Slim 14mm).
S těsněním, víko sešroubované s rámem a přepážkami.
 
14. HAGOlifter - zařízení pro zvednutí a posun víka

Zpět na hlavní stránku